Opsætning af RaceStudio2

Opsætning af RaceStudio2

AIM's RaceStudio2 har en enorm fleksibel brugergrænseflade. I denne blog vil jeg afdække de forskellige områder, samt går lidt i dybden med hvad programmet byder på.

01-11-2019

Datalogging
Introduktion

AIM’s RS2 Analysis er et forholdsvis lige til program. Det er nemt og enkelt at gå til, der er mange muligheder, og på trods af den mangfoldighed er programmet ganske enkelt at håndtere.
I dag vil jeg skrive lidt om den grundlæggende opsætning.

Når du åbner RaceStudio2, kan du i menulinjen i toppen finde menupunktet ”View”. Helt i bunden finder du tre vitale punkter, som jeg bygger stort set alle mine Brugerprofiler op omkring.
Men, lad os lige stikke lidt dybere og tjekke hvad vi har af muligheder.

Når du åbner RaceStudio2, kan du i menulinjen i toppen finde menupunktet ”View”. Helt i bunden finder du tre vitale punkter, som jeg bygger stort set alle mine Brugerprofiler op omkring.
Men, lad os lige stikke lidt dybere og tjekke hvad vi har af muligheder.

I det næste billede har jeg markeret de tre områder – som via menuen kan til- og fravælges – i forskellige farver.

vis billedet større

"Tool"-bars

De tre "Tool-bars" har tre forskellige funktioner. Toolbar

Den øverste bjælke, som jeg har indrammet med blåt, anvendes til at vælge funktioner og views. Her kan man fx vælge de forskellige grafer, som vi har til rådighed. 
Ved tryk på de forskellige ikoner kan vi vælge hvilke funktioner vi vil aktivere. De første fem ikoner er til betjeningen af selve program. Her kan du åbne en test, lukke den igen, åbne hjælpefilen, eller aktivere download funktionen. 

vis billedet større

Plot graf

Når du trykker på ikonet for "Plot measures in a graf", kommer dette vindue frem. Denne graf kan enten vises i distance eller i tid. Det er op til analyseformålet at vælge. I det kommende eksempel vil jeg vise grafen i tid. 
Men, inden vi bevæger os dertil, skal vi vælge en graf. Dette sker i det røde område, eller det jeg i det første billede har kaldt for

Measures Toolbar

I denne toolbar kan du vælge de forskellige data, som de respektive sensorer har logget.

En af mine favoritter er følgende valg:

  1. RPM
  2. Exhaust Temperature
  3. Accelerometer X
  4. Accelerometer Y

Jeg tænker at Omdrejninger (RPM) og Udstødningsgas (Exhaust Temperature) er selvsagt. Jeg bruger de to grafer gerne til at se minimums omdrejninger på banen, hvorefter jeg vælger gearing, samt minimum og maksimum temperatur, som fortæller mig hvor godt vi fik ramt karbureringen.

Accelerometer X viser mig accelerationsfasen samt bremsning. Med andre ord viser grafen mig ændringer i kartens fart. Vi taler gerne om kartens kræfter i længderetning. 
Accelerometer Y viser mig kartens laterale påvirkning, altså hvor godt karten klarer sig i svingene. 

Accelerometer data stammer fra en indbygget gyro i laptimeren. Disse data er de præcise ændringsskift karten foretage sig. Men, mere om dem i en anden blog.

Hvis du i det område, som jeg har markeret som "Measures Toolbar" klikker på de respektive knapper, så kan du ændre din Plot-graf, så det ligner følgende billede:

se billedet større

Plot med 4 forskellige akser

Du kan nu se at mit billede indeholder alle de grafer jeg har beskrevet i oven anførte vejledning. Du kan også se at RaceStudio2 automatisk har valgt den hurtigste omgangstid til den grafiske visning. 

Hvis nu du scroller tilbage til det første billede i bloggen, så kan de nederest i billedet se 

Testlaps Toolbar

Her har du for hver omgang en markering, og med dette værktøj bliver det muligt at hente flere omgange ind i din graf, så de to omgange kan sammenlignes med hinanden. 

GPS Bane visning

Vi er nået langt i vores opsætning. Datagrundlaget er bare en smule svær at visualisere på. Hvor præcis sker hvad på banen?
En anden udfordring er at vi gerne vil have graferne til at være ved siden af hinanden.

Så, det første vi skal gøre er jo at give plads til den nye graf. Dette sker ved at finde højre side i den nuværende plot-graf, og trække den lidt mod venstre. Vigtigt er her at du ikke flytter grafen, men kun flytter den højre side.  

se billedet større

Den nye opstilling ser sådan her ud. 

Nu skal vi tilbage til vores toolbar. Den 9. ikon fra venstre til højre viser et 3 farvet pictogram hvor man lige kan erkende bogstaverne GPS.
Når du trykker på denne knap, så kommer banevisningen frem.

Flyt nu banevisningen ind i det område ved siden af din plot-graf. På denne måde har du nu to grafer ved siden af hinanden, som faktisk spiller sammen.

I din plot-graf kan du se en hvid horizontal linje. Lad os kalde denne linje som "cross-hair". Du kan køre musen over denne linje, hvorefter musemarkøren skifter til en hånd. Når nu du trykker museknappen ned samtidigt, så kan du flytte dette "cross-hair" til andre positioner. 

Faktisk kan en flytning også ske ved simpelt tryk på tastaturens "pil til venstre" og "pil til højre". 
Jeg bruger gerne pil-tasterne til finjustering, men musen til den hurtige flytning på banen. 

se billedet større

Vigtigt er her, at når du flytter dit "Cross-hair" i den ene graf, så kan du faktisk aflæse positionen på grafen i din GPS graf over banen. 

Skal du foretage disse valg hver gang du åbner RaceStudio?

Nej, du skal ikke :-) 

Der er en funktion i RaceStudio2, som tillader at du gemmer dine data i såkaldte brugerprofiler. 
Du kan gemme op til 10 forskellige brugerprofiler, og dermed hurtig skifte rund i forskellige analyseviews. 

Hvordan?

I "Measures Toolbar" finder du allerøverst tre faneblad. De er forholdsvis små, men de er der. Standard er det første faneblad, som hedder measures. 
Men, hvis du klikker på det sidste faneblad, som hedder "User Profiles"

Hvis du klikker på det lille piktogram med +tegnet, så kan du tilføje din nye opsætning. 
Du kan se at jeg allerede har 5 "User profiles", som er mine favoritter til at læse og analysere data.

Hvis du klikker på det lille piktogram med +tegnet, så kan du tilføje din nye opsætning. 
Du kan se at jeg allerede har 5 "User profiles", som er mine favoritter til at læse og analysere data.

Skriv et sigende navn i feltet "Name for the user profile", markér feltet "New user profile with all current settings" og tryk på OK

Jeg håber at dette indlæg har givet dig en overordnet introduktion over funktionerne i RaceStudio2. Jeg vil opfordre dig til at lege med opsætningen, oprette brugerprofiler og skifte rund imellem dem. 

Du kan trykke på stort set alle knapper i RaceStudio2, uden at ødelægge noget. 


God fornøjelse

Vore ydelser

Her kan du læse mere om vore primære forretningsområder

Følg os

Mandril Racing er på de sociale medier, og vi holder siderne opdateret. 
Send os et "Like" og være opdateret.