Karburering med Dellorto

Karburering med Dellorto

Dellorto karburatorer har mange udskiftelige dele, hvorfor mange tror at den er dyr at arbejde med.
Sandheden er at karburatoren anvendes til mange andre applikationer end til karting.

20-10-2019

dellorto karburering

Dellorto PHBG samt PHBN

Selv om vi tager udgangspunkt i PHBG karburatoren, og de fleste billeder er fra PHBG, så kan hele indholdet i denne blog bruges til begge karburatortyper. 
De områder hvor der er forskel, vil jeg for så vidt prøve at dokumentere begge karburatorer. 

  Se billedet i fuld størrelse

Den nye karburator

Dellorto har i 2019 ændret toppen på karburatoren, således at topdækslet har fået skruelåg, i stedet for et dæksel som skal fjernes ved hjælp af to skruer. 
Vores billede viser det nye model af karburatoren.

Karburatorens opbygning

Grundlag

En kartmotor er konstrueret til maksimal ydelse, hvilket gør motoren meget følsomt over for forkert karburering. Denne blog vil omhandle en række faktorer, som du skal være opmærksom på, når du tilpasser din karburator til din motor.

Karburatorens opgave er at fylde en korrekt blandet gas, bestående af benzin og luft i forbrændingskammeret.

Ren og tør luft er en blanding af flere gasarter, sammensat af 78,06% kvælstof, 20,98% ilt, 0,04% kuldioxyd og ca. 0,92% diverse gasarter.
Luften kan dog også være påvirket af forurening, samt af vanddamp.

Vær opmærksom på at det eneste gas i luften, som understøtter forbrændingsprocessen er ilt, samt det faktum at gassets massefylde ændres ved fx temperaturskifte. Andre faktorer som spiller en rolle i hvor mange iltmolekyler der findes i luften er det barometriske tryk, samt luftens fugtighed.

Den optimale forbrændingstemperatur opnås ved at forbrænde det anvendte benzin i støkiometri. Kort forklaret opnås støkiometri ved at alle benzinmolekyler, samt alle iltmolekyler i luften forbrændes, således at der kun er vanddamp og CO2 i vores udstødning.

Er der efter forbrændingen stadig iltmolekyler i udstødningen, så har vi tilføjet for megen luft. Er der derimod et overskud af benzinmolekyler, så har vi ikke haft nok iltmolekyler til en ren forbrænding og vi er kørt for fed.

En gokartmotor performer grundlæggende bedst når den kører en anelse for fed (målt med en lambdasonde).

Nok om dette emne. Hands on med karburatoren.

Hvad er hvad?

 1. Indsugning
 2. Spjæld
 3. Nåle
 4. Strålerør
 5. Hoveddyse
 6. Åbning til jokerkredsløb
 7. Venturikanal
 8. Tomgangskredsløb
 9. Tomgangsdyse
 10. Svømmer

Indsugning og Venturikanal

En af de vigtigste dele i en Dellorto karburator er Venturikanalen. Indsugningsåbning snævrer sammen i Venturikanalen. Denne indsnævring betyder at luften igennem kanalen accelereres. Uden at gå i dybden med de fysiske love, så betyder luftens acceleration at trykket i Venturikanalen sænkes. 
Når trykket i kanalen sænkes, så suges der benzin op igennem Strålerøret. Årsagen er at selve benzinkammeret i karburatoren har omgivelsens tryk. 

Spjæld og Nåle

To andre ting der hænger sammen er Spjæld og Nåle. De to ting er forbundet med speederkablet og trykket på speederen udløser at Spjæld og Nålen hæves i karburatoren.

Tomgangskredsløb

Læg mærke til at tomgangskredsløbet har en åbning i indsugningen, samt to åbninger lige efter venturikanalen. Jeg kommer senere ind på hvorfor der er to huller i denne kredsløb.

Bunddyse

Bunddysen har til opgave et dosere benzinen til tomgang - eller når spjældet er lukket

Hoveddyse og Strålerøret

Igen to komponenter som hænger sammen. Komponenterne doserer benzinmængden i accelerationsfasen og ved fuld åbning.

Svømmeren

Svømmeren har til opgave at lukke for tilførelse af benzin. Årsagen er jo at karburatoren selv er afhængig af en benzinpumpe, som jo barer leverer benzin, om det bliver brugt eller ej.

Karburatorens funktioner

Samspil mellem Venturi og Spjæld

Den farvede cirkel viser venturikanalen, og de vandrette streger opdeler de enkelte arbejdsområder for de respektive komponenter.
Husk på at denne tegning er mere restriktiv end virkeligheden, idet alle de områder faktisk lapper over i hinanden.

 1. Tomgang
 2. Progressionsfasen
 3. Accelerationsfasen
 4. Fuld åbning 

Tomgangsfasen

Tomgangen justeres udelukkende via bunddyse og den lille skrue i siden af karburatoren. Det lille hul med den røde markering viser hvor benzinen i tomgangen kommer ud.

Ved tomgangsskruen gælder følgende:

Cadett mini:

I denne klasse fungerer tomgangsskruen som en begrænsning i luftkanalen. Dermed gælder:
Når man skruer ud (drejer til venstre), så bliver bunden mere mager.

Cadett Junior:

I denne karburator er tomgangsskruen placeret tættest på motoren, og skruen regulerer i denne karburator benzinmængden.
Når man skruer ud (drejer til venstre), så bliver bunden mere fed. 

VIGTIGT for begge motorer:

Som udgangspunkt vil disse motorer til løb ALDRIG køre under 5000 O/min. Men, når spjældet er lukket, så forsynes motoren kun med benzin igennem bunddysen.
Dermed vælger man altid en alt for fed dyse til en tomgang som man ville vælge i en almindelig bil. En 60cc må under ingen omstændigheder kører rent når den kører med 1000 o/min. Ja, den burde faktisk gå ud :-)

Progressionen

I takt med at spjældet åbnes (fra ca. 12% til 25% åbning) skabes der undertryk i Venturikanalen og progressionshullet (med den røde markering) tager over.

Progressionen

I takt med at spjældet åbnes (fra ca. 12% til 25% åbning) skabes der undertryk i Venturikanalen og progressionshullet (med den røde markering) tager over.

Vigtigt er her at køreren fører speederen og ikke træder den for hurtigt ned.

PHBG - karburatoren til cadett junior er her meget mere følsom end PHBN i cadett mini.

Accelerationsfasen

Fra 25% speederåbning og frem til 75% er der strålerør og nålen der styrer begivenhederne. 

Dermed vil du hurtigt kunne se resultater, bare ved at hæve og sænke nålen fra det ene til et andet hak.
Nålens koniske facon begrænser den mængde benzin, som kommer op igennem strålerøret. I takt med at spjældet løftes (Nålen følger med), vil nålen øge hullets størrelse i strålerøret. 
Hoveddysen har i denne fase kun begrænset indflydelse - på nær størrelsen af hoveddysen er alt for meget forkert.

Reagerer din motor ikke på ændringer i nålehøjde, så skal du nok arbejde med at din kører ikke fører speederen, men derimod kører on/off på den.

Hoveddyse

Sidste men ikke mindst er der hoveddysen. Det er vigtigt at du rammer hoveddysen, så din motor kører hård på begrænseren. På denne måde vil du sikre dig at motoren stadig trækker, selv om den rammer begrænseren. 

Dermed vil jeg også gerne aflive myten om at en begrænserboks er bedre end den anden. Hvis du rammer hoveddysen korrekt, så vil motoren accelerere, men begrænseren prøve at forhindre accellerationen. Men en god karburering vil stadig bringe din motor 100 til 200 o/min over den tilladte begrænsning.  

Justering af karburatoren

Justering af bunddyse

Efter udskiftning af bunddysen, drej tomgangsskruen ca. 2½ omgang mod uret. Kør motoren varm på karten. Den bedste måde at køre motoren varm på er langsomt, så krumtaphuset bliver varmet op også. 

 • Justér motoren så den kører med ca. 1500 O/min
 • Drej på luftskruen (mod uret) indtil motoren øger omdrejninger
 • Drej en kvart omgang tilbage
 • Træk en smule i speederkabel – i kontante ryk
 • Mærk motorens respons
 • Motoren skal reagere med det samme (tøver den er blandingen for fed)
 • Motoren skal falde med det samme i omdrejninger (hænger den er blandingen for mager)

Justering af strålerør og nåle

Denne justering udføres bedst med telemetri. Men, omgangstiderne kan også fortælle om du har opnået en bedre acceleration. Jeg bruger umiddelbart den såkaldte stigtid (den stigning af Omdrejningerne når motoren accellererer - kontra tidsaksen) - men mere om det i en anden blog om datalogging.

Justering af hoveddyse

Jeg justerer gerne hoveddysen efter en fornemmelse når jeg kører motoren ind på kartvognen. Jeg vil gerne have at motoren går hård på begrænseren, selv om jeg giver den modstand med bremsen.

Konfigurationer af PHBG til CJ til TM 60cc
  2 takt 4 takt
Hoveddyse 68 92
Bunddyse 60 60
Strålerør AU262 AN266
Nåle W14 W23
Svømmer 5 gram 5 gram
Spjæld 40 40

Vore ydelser

Her kan du læse mere om vore primære forretningsområder

Følg os

Mandril Racing er på de sociale medier, og vi holder siderne opdateret. 
Send os et "Like" og være opdateret.