Frontgeometri i korte vendinger

Frontgeometri i korte vendinger

I denne blog vil jeg beskrive de forskellige muligheder om justering af fronten på en gokart. 
Bloggen skal danne basis for fremadrettede blogs om fx justering og opsætning.

24-10-2019

Opsætning Karting
De forskellige muligheder i fronten

På kartens front er der tre forskellige vinkler at justere på
1.) Castervinkel
2.) Cambervinkel
3.) Toe

den sidste indstilling, som vi kan justere på er Ackermann. 

Vigtigt er at pointere at der ingen gyldne regler findes. Med andre ord, så er der ingen korrekte indstillinger, men kun kørerens eller mekanikerens præferencer. Alle indstillinger er kompromiser og skal dermed afprøves. Men, når indstillingerne er fundet, så kan opsætningen med forholdsvis få ændringer bruges på stort set alle baner.
Det gælder reelt set om at skabe en overordnet balance i karten.

For at lette justeringsmulighederne, vil jeg i det følgende beskrive hvilke egenskaber en justering af de forskellige parametre har på karten.

Akkurat justering af frontgeometrien er meget afgørende for kartens styregenskaber. Mangelfulde opsætning kan føre til forkert dækslid, reduceret motorperformance og manglende køreegenskaber.
Kartens geometri – den korte akselafstand med det brede spor – i forbindelse med den stive bagaksel kræver en nøje opsætning af frontgeometrien. Grundlæggende er der ingen rigtige eller forkerte indstillinger, men kompromiser ud fra vejrforhold, baneegenskaber, temperament og ikke mindsk kørestil.

Camber vinkel

Cambervinklen beskrives som den relative hældning af dækkene, set forfra og målt i forhold til en vertikale til vejbanen. 

Hvis hjulafstanden fra top til top er større end hjulafstanden målt fra bund til bund af dækket tales om positiv camber. Man kan dermed identificere positiv camber ved at dækkene hælder udad.

I modsat fald - og hvis en tænkt centerlinje gennem dækkene vil mødes i luften - er der tale om negativ camber.
Camber er med til at bestemme hvor meget bid dækkene kan overføre til vejbanen. For at optimere køreegenskaberne på karten tilstræber kartdesigner en let negativ cambervinkel.
Da kartens chassis i sig selv eftergiver mere eller mindre, kan det på forskellige baner være afgørende at ramme den korrekte cambervinkel.
Ofte øger man den negative camber i takt med at der kommer greb i banen.

Hjulophænget på karten er direkte forbundet med chassiset. De ekstreme kræfter i svingkørslen vil påvirke karten chassis (som ruller), hvilket dog kan kompenseres igennem justeringer på camber vinklen. Generelt er kartens camber vinkel mindre kritisk en fx en bils camber, idet karten ikke har nogen affjedring som ydermere understøtter chassisrullen.

Caster vinkel

Caster beskriver den vinkel som styrespindlen hælder i forhold til en vertikal position. Hvis vinklen er vender bagud, så taler man om positiv caster, vender den forud er det negativ caster.

Caster beskriver den vinkel som styrespindlen hælder i forhold til en vertikal position. Hvis vinklen er vender bagud, så taler man om positiv caster, vender den forud er det negativ caster.

Positiv caster har en tendens til at rette karten op, da dækkets kontakt med vejfladen sker efter det geometriske center, som beskrives af hældningen.
Vinklens hældning ændrer også vægtfordelingen i karten når der køres sving. Som det fremgår af det øverste billede, så trykker det inderste hjul grundet geometrien ned på asfalten, hvorimod det yderste hjul løftes. Denne handling skal gerne overføres til bagdækkene, og resulterer at karten løfter – eller i hvert fald slipper det inderste baghjul.

Dette resulterer at karten også ændrer vægtfordelingen på bagakslen, hvor kartens ydre baghjul belastes maksimalt, hvorimod det inderste hjul løftes fra vejbanen.

Hvis karten løfter hjulene for meget kan dette resultere i at karten føles uroligt og ustabilt at køre. Modsat vil karten være tungt at dreje og miste acceleration. Jo større castervinkel, jo bedre retningsstabilitet og genoprettelse opnås. Samtidig skal der dog bruges flere kræfter på styring af karten.

Justeringen af caster vinklen er tæt afhængig af kørestilen og temperament, idet kørernes vægtfordeling også har indflydelse på kartens håndtering.

Toe

Toe indstillingerne påvirker tre forskellige, afgørende områder i karting. Dækslid, stabilitet når der køres lige ud, samt styringsegenskaberne ved indkørsel i et sving.

Toe indstillingerne påvirker tre forskellige, afgørende områder i karting. Dækslid, stabilitet når der køres lige ud, samt styringsegenskaberne ved indkørsel i et sving.

Hvis forhjulene er justeret så en imaginær centerlinje igennem dækkene vil mødes foran karten, så tales der om Toe-in. I modsat fald er der tale om toe out.

For minimal dækslid og højeste trækkraft skal hjulene være så parallelle som mulige. Ekstrem Toe-in eller Toe-out vil resultere i dækslid som ligner skrubning af dækkene.

For megen Toe-in vil resultere at dækkene belastes hård på ydersiden. Indersiden slides ved Toe-out.
Stærk toe-out anvendes oftest i regnvejrsopsætning, hvor 5mm og opefter hjælper karten med at dreje ind på en våd kørebane.

Vore ydelser

Her kan du læse mere om vore primære forretningsområder

Følg os

Mandril Racing er på de sociale medier, og vi holder siderne opdateret. 
Send os et "Like" og være opdateret.