Vi har teltregler

Vi har teltregler

Vores telt er vores ansigt udadtil, hvorfor det er afgørende at vi alle sammen værner om teltets fremtræden. Flere af vore kørere inviterer sponsorer til løb. Derfor er det afgørende at vores telt fremstår pænt og ordentligt.

1. Omkring egen plads

Alle pladser dækker et areal på 3x3 meter, som grundlæggende må indrettes så de dækker den enkelte lejers behov. Samtidigt er det afgørende at egen indretning ikke hindrer naboen i at udføre sit arbejde.

1.1 Arbejdsbord
Et arbejdsbord er et godt redskab at have. Arbejdsbordet skal altid placeres mod en teltvæg. Arbejdsbordet skal samtidig placeres således at det ikke hindrer teltnaboen i at køre ind og ud med karten.

1.2 Underlag
Teltet er udstyret med en tyk presenning i bunden. For at kædespray eller andre opløsningsmidler ikke rammer teltets bund, skal alle karter have en mindst 2x3 meter store underlag, som karten placeres over.

1.3 Dæk
Der må kun opbevares de dæk der anvendes til løb. Brugte dæk, som ikke skal finde anvendelse længere, skal enten bæres i dækcontainer eller opbevares i egen bil.
Der må ikke pilles dækstrimler i teltet, idet ”tabte” dækrester bæres rund under skoene og dermed laver mærker på hele gulvet.

1.4 Fejning
Det påhviler den enkelte kører at holde ren omkring egen plads. Afklippede strips mm skal samles op. Vi accepterer at der i kampens hede godt kan være ”rod” på gulvet, men så snart der er ro, så skal der fokuseret på at pladsen er rengjort.

1.5 Benzin
Påfyldning af benzin skal foretages forsvarligt og uden unødvendigt spild. Evt. spildt benzin skal tørres op med det samme.

1.6 Diverse
- Der må ikke anvendes vinkelsliber i teltet.
- Rengøring af motor med benzin skal ske på egen plads. Evt. spild af rensemiddel på teltvæg tørrer af med det samme.
- Teltpladsen forlades på samme vis, som den modtages. Vi rengør gerne teltpladsen efter dig, men fakturerer et tillægsgebyr på Dkr.1.000,- for ydelsen.
- Opstilling og nedtagning af teltet påhviler brugerne. Deltager du ikke i opstilling eller nedtagning, udløser dette et gebyr på Dkr.300,- for hhv. opstillingen og nedtagningen.

Gæster i teltet er velkommen

Vores telt er ind i mellem omdrejningspunkt for mange gæster 

2. Fælles faciliteter

Gangarealer holdes rent og fri for egne remedier. Gangarealer eller områder som benyttes i fællesskab, såsom fx området hvor der monteres dæk, skal holdes ryddet for affald.

2.1 Gulvarealer
I tilfælde af dårligt vejr, er det alles opgave at holde ”fællesarealet” nogenlunde ordentligt. Fejekost og skraberen er til fælles afbenyttelse. Alle er med til at komme med skidt ind i teltet, hvorfor der godt kan uddelegeres en turnus for rengøring af ”fællesarealer”

2.2 Gæster
Gæster og pårørende til kørerne er velkommen i vores pit-faciliteter, dog skal der tages hensyn til at andre måske ikke har eller ønsker gæster. Gæsterne skal helst ikke forstyrre de andre telt-brugere. Udvis rettidig omhu og behandle andre som du selv gerne vil behandles.

2.3 Løbecykler, løbehjul etc.
Af sikkerhedsmæssige årsager henviser vi disse remedier til at være placeret udenfor teltet, og væk fra teltets ind- og udgang.

2.4 Sidste mand lukker og slukker
Ind i mellem er det påkrævet at en enkelt kører kommer på overarbejde og skal udføre reparationer til sent på natten. Det påhviler den sidste mand, at teltets indgang er lukket, samt at teltet forlades i en stand, som de andre gerne vil modtage dagen efter. Lyset slukkes og ditto strømmen til fx kompressor.

3. Teamets personale

I tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser, vil teamets personales afgørelse altid skulle følges.

</br /></br />

4 Priser

- Teltplads pr. dag Dkr.500,-
- Teamsupport pr. dag Dkr.500,-
- Gebyr for rengøring af teltplads Dkr.1.000,-
- Gebyr for opstilling/nedtagning af telt Dkr.300,-

Vore ydelser

Her kan du læse mere om vore primære forretningsområder

Følg os

Mandril Racing er på de sociale medier, og vi holder siderne opdateret. 
Send os et "Like" og være opdateret.